ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen dokumentum tartalmazza a Reményik Mónika egyéni vállalkozó (a továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett www.underseawear.com webáruház (a továbbiakban Webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, valamint a Webáruházban történő vásárlás során létrejövő szerződések általános feltételeit. A jelen dokumentum elnevezése a továbbiakban ÁSZF.

A Szolgáltató tájékoztatja a vásárlókat (a továbbiakban Vevő(k)), hogy a jelen ÁSZF-ben rögzítettek abból a célból kerültek a Szolgáltató által előzetesen meghatározásra, hogy a Vevő(k) és a Szolgáltató között, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások (ruházati termék adás-vétele) igénybevétele esetén létrejövő egyedi szerződések részletszabályait meghatározza. Ennek megfelelően a jelen ÁSZF-ben foglaltak, annak elfogadásával, a Felek között létrejövő egyedi szerződések részévé válnak. Ennek okán a Szolgáltató tisztelettel kéri a látogatóit, hogy a jelen ÁSZF-et a szolgáltatás igénybevétele előtt ismerjék meg, és az általa nyújtott szolgáltatást csak abban az esetben vegyék igénybe, ha a jelen ÁSZF minden pontját magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A Szolgáltató és a Vevő(k) együttesen a továbbiakban Felek.

Az ÁSZF hatálya, alkalmazandó jog:

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a www.undeseawear.com Webáruházban található elektronikus piactéren keresztül történik. A Felek a közöttük létrejött jogviszonyra a magyar jogot alkalmazzák, a szerződés nyelve magyar. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A Szolgáltató adatai:

Név: Reményik Mónika egyéni vállalkozó

Székhely: 5000 Szolnok, Zsálya út 23.

Nyilvántartási szám: 51656991

Nyilvántartó hatóság: NAV Jász-Nagykun Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Adószám: 79456357-1-36

E-mail cím: info@underseawear.com

A tárhelyet biztosítja: Shopify International Limited (IE3347697KH)

A megrendelhető termékek köre:

A Webáruház fürdőruhák, strandruhák, sportruhák értékesítésével, illetve a Webáruházban beváltható ajándék voucher értékesítésével foglalkozik.

Az egyes termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, azok illusztrációként szerepelnek.

A megrendelés:

Általános szabályok:

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelés leadásához a Webáruházban történő regisztráció NEM szükséges.

A Webáruház szolgáltatásait valamennyi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Webáruházban a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat megadta és elfogadta, magára nézve kötelezőnek ismerte el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF elfogadása a vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával történik, a megrendelés leadását megelőzően.

A termékek vételára, egyéb költségek:

A termékek vételára euroban vannak feltüntetve.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termékek vételára az értékesítés után fizetendő közterheket tartalmazza, azonban a szállítás költsége – mely a választott szállítási módtól, valamint a szállítás célországától függ – külön fizetendő. A fizetési és szállítási módokról, valamint azok díjáról az ÁSZF V. pontja alatt tájékozódhat.

A Webáruházból megrendelhető termékek árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” euros vagy “1” euros árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

A csomagolásért külön díjat a Szolgáltató nem számol fel.

A megrendelés véglegesítését megelőző összesítőben írt fizetendő végösszeg tartalmazza a megvásárolni kívánt termékek általános forgalmi adóval növelt ellenértének az összesítését a beváltani kívánt ajándékutalvány vagy egyéb kupon értékével csökkentve, valamint a választott szállítási módért fizetendő ellenértéket is.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a termékeknek az Szolgáltató székhelye szerinti országhatáron átnyúló szállításával, a vámhatár átlépésével összefüggésben fizetendő közterheket a termékek ára és a megrendelés összesítőjében szereplő fizetendő összeg NEM tartalmazza, azokat a Vevő minden egyes esetben a vételáron és a szállítási költségen FELÜL köteles megfizetni az illetékes állami hatóság részére, annak rendelkezése alapján.

A megrendelés menete:

Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket. A termékről bővebb információt (anyagösszetétel, leírás, stb.) annak képére vagy elnevezésére kattintva érhet el. Ezt követően a megvásárolni kívánt terméket helyezze a virtuális kosárba az „ADD TO CART” ikonra kattintva.

Amennyiben szeretne további terméket a virtuális kosárba helyezni vagy a vásárlást folytatni, válassza a „CONTINUE SHOPPING” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termékeket, azok darabszámát és árát. Az „X” gombra kattintva törölheti a virtuális kosár tartalmát. A virtuális kosárba helyezett termékek mennyiségének megadását követően automatikusan frissül a virtuális kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, válassza az „UPDATE CART” kosár frissítése” gombot.

Ha befejezte a vásárlást és bepakolta a virtuális kosárba a megvásárolni kívánt termékeket, ellenőrizze a kosár tartalmát, majd kattintson a „CHECKOUT” gombra. Az ezt követően megjelenő felületen adja meg a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, melyek a következők: név, lakcím, szállítási cím (ha eltér a lakcímtől), számlázási cím (ha eltér a lakcímtől), telefonszám, e-mail cím.

Az adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban írt (megjegyzés: a linkre kattintva elérhető az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat) kezeléséhez az ÁSZF elfogadásával hozzájárul.

Az adatai megadását követően válassza ki a fizetési és szállítási módokat a megfelelő jelölőnégyzet kitöltésével.

A szállítási és fizetési mód kiválasztását követően kattintson a „PLACE ORDER” gombra, abban az esetben, ha a megrendelés összesítőjével egyetért, az adatai helyesen kerültek rögzítésre és a virtuális kosár tartalmát meg kívánja rendelni.

Ha a Vevő ajándékutalvánnyal rendelkezik, melyet a vásárláskor szeretne beváltani, azt az összesítő lap alján, az „COUPON CODE” mezőbe az ajándékutalvány sorszámának beírásával, majd a „Nyíl” gombra történő kattintással teheti meg.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a PLACE YOUR ORDER gombra kattintva a Vevő a rendelését véglegesíti, egyúttal tudomásul veszi, hogy a megrendelés véglegesítése az Ön részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A Vevő az így keletkező fizetési kötelezettségét a megrendelés leadásával egyidejűleg köteles teljesíteni.

A megrendelés feldolgozása, az ajánlati kötöttség

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Ha a megrendelés véglegesítése a munkaidő lejárta után történik, akkor a megrendelés a következő napon kerül feldolgozásra. A megrendelésnek a Szolgáltatóhoz történő megérkezésével beáll a Vevő ajánlati kötöttsége. Az ajánlat a kötöttségi időn belül nem vonható vissza, csak abban az esetben, ha a visszavonás még az ajánlat kézhezvétele előtt megérkezik a címzetthez.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Vevő részére, az általa megadott e-mail címre, elektronikus levél formájában. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési azonosítót, a megrendelt termékeket, azok vételárát, a választott szállítási módot és annak ellenértékét, a Vevő adatait és a szállítási adatokat. Abban az esetben, ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Vevő e-mail címére, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vevő között.

A Szolgáltató azonban fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések teljesítésétől részben, vagy egészben történő elállásra abban az esetben, ha a megrendelt termék beszerzése a beszállítótól nem lehetséges. Részben vagy a visszaigazolásban szereplő adatoktól eltérően történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerül sor. Abban az esetben, ha a termék vételárát a Vevő a Szolgáltató által közölt elállás időpontjában már teljesítette, az visszafizetésre kerül a Vevő részére.

A Szolgáltató minden esetben számlát állít ki a teljesített vásárlásról, mely számlát legkésőbb a termék átadásával egyidejűleg a Vevő részére átad.

Fizetés és szállítás:

A megrendelés véglegesítését követően a Vevő a választott fizetési mód szerint köteles a vételárat és az egyéb, jelen ÁSZF-ben felsorolt költségeket teljesíteni.

A Vevő a megrendelés ellenértékét a következő módokon tudja teljesíteni:

- Bankkártyával a Stripe rendszerén keresztül,

- Bankkártyával az Apple Pay rendszerén keresztül, 

- PayPal-on keresztül tudja teljesíteni 2 módon, választása szerint. Abban az esetben, ha a Vevő PayPal regisztrációval rendelkezik, a saját egyenlegének terhére. Abban az esetben, ha a Vevő nem PayPal felhasználó, bankkártyával, a PayPal rendszerén keresztül,

- Magyarországon belül a Vevő fizethet utánvéttel.

A Szolgáltató Magyarország területére a GLS igénybevételével, a megrendelés visszaigazolásától számított 4-6 munkanapon belül házhoz szállítja a megrendelést, a Vevő által megadott szállítási címre.

A Magyarország területén kívüli szállítás esetén a Szolgáltató a DHL igénybevételével teljesíti a megrendelést, a szállítás célországától függően 2-30 munkanapon belül.

A szállítás ellenértékét – a jelen ÁSZF IV. pontjában írtaknak megfelelően – a Vevő köteles megfizetni a Szolgáltató részére. A szállítás ellenértéke a szállítás célországától függően alakul, az alábbiak szerint:

A szállítási díjakról erre a linkre kattintva tájékozódhat.

A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A Vevő köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Megrendelő ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. Abban az esetben, ha a Vevő a kézbesítés kétszeri megkísérlését követően a terméket nem veszi át, a szállító a Szolgáltató részére a terméket visszaszállítja, melynek díját a Vevő köteles viselni.

Elállási jog:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Vevőt a (2) bekezdésben írt határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A (2) bekezdés alapján a Vevő az elállási jogot a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a)  a terméknek,
 2. b)  több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c)  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d)  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A Vevő az elállási jogát az arra nyitva álló határidőn belül a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál e-mailben gyakorolhatja az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal. Az elállásra vonatkozó nyilatkozatot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő azt a határidő lejárta előtt elküldi Szolgáltató részére.

A Vevő határidőben gyakorolt elállása esetén a Szolgáltató köteles az áru ellenértékét és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 belül visszatéríteni a Vevő részére, a Vevő által választott fizetési móddal megegyező módon. A Szolgáltató a visszafizetendő összeget jogosult mindaddig visszatartani, amíg a Vevő vissza nem szolgáltatja a terméket az alábbiakban írtak szerint.

A Vevő elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a vállalkozás részére, vagy az általa meghatalmazott harmadik személy részére átadni. A Vevő ezen kötelezettségét határidőben teljesítettnek kell tekinteni, ha az arra nyitva álló határidő lejárta előtt a terméket elküldi a Szolgáltató részére.

A Vevő köteles viselni a termék visszaküldésének közvetlen költségét.

A Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik.

A Vevőt a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján az alábbi esetekben nem illeti meg az elállás joga olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ennek okán felhívjuk a Vevő figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a bikini / fürdőruha alsó részébe ragasztott higiéniai matrica eltávolításra kerül, nem áll módunkban a terméket visszavenni!

 • Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

Kellékszavatosság:

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, kivéve, ha a teljesítéskor a Vevő tisztában volt a termék hibájával.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő a Ptk. 6:159. §-ban írtak írtak szerint

 1. a)  kijavítást vagy kicserélést igényelhet,
 2. b)  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud megfelelő határidőben eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ennek megfelelően a Vevő a teljesítéstől számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben.

A Szolgáltató és a Vevő között létrejött fogyasztói szerződés alapján a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében a teljesítéstől számított 6 hónapon belül jelentkező kellékhiány (hiba) miatti felelősség alól a Szolgáltató csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt. (Pl. a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.) Ezen 6 hónap elteltét követően – de a fent írt 2 éves határidőn belül – érvényesített kellékhiány esetén a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a hiba már a teljesítéskor fennállt.

A szavatossági igényeit a Vevő a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti elő.

Termékszavatosság:

A Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján a vállalkozás által a fogyasztónak eladott ingó dolog (jelen esetben a termék) hibája esetén a fogyasztó (Vevő) követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóvalközölni.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

Jótállás:

A Ptk. 6:171. § (1) alapján, aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna, egyéb jótállást a termékért nem vállal.

Adatkezelés:

Olvassa el figyelmesen a Szolgáltató által folytatott adatkezelési irányelveket és szabályzatot itt .

A Webáruházban a megrendelésének rögzítésével elfogadja jelen ÁSZF-et, továbbá a Szolgáltató adatkezelési elveit.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

Szolgáltató a Webáruház 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. E körben nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Vevőt.

A Webáruház mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Webáruház rendelkezik SSL tanúsítvánnyal. A Webáruház kommunikációja https protokollon keresztül történik.

A Webáruház a Shopify International Limited szerverein fut.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben bármely funkció elérhetőségét időlegesen, valamennyi Vevő vonatkozásában felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

 1. Módosítás, jogszabályok:

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

A jelen ÁSZF-ben nem rögzíttetek tekintetében az alábbi jogszabályok alkalmazandók:

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). (GDPR rendelet).

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Jogérvényesítés:

Panasztétel:

A Vevő a Szolgáltatónak a termékek forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF II. pontjában írt elérhetőségének valamelyikén.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

A Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt, valamint a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén írásban tájékoztatjuk a Vevőt arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Békéltető testülethez fordulás:

Fogyasztói jogvita esetén a Vevő békéltető testület eljárását kezdeményezheti a vita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Vevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az eljárásra a Vevő (fogyasztó) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Vevő (fogyasztó) belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

telefon: 20/373-2570

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testületek elérhetőségéről bővebben tájékozódhat itt: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Bírósági eljárás kezdeményezése:

Fenti eljáráson túlmenően a Vevő igényét bírói úton is érvényesítheti a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.

Érvénytelenség:

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött teljes szerződés érvénytelenségét, a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is érvényesesek maradnak. Ez esetben a szerződést úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a Vevő eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Budapest, 2022. 11. 01.

 

GENERAL CONTRACT CONDITIONS

This document contains the general contract conditions concerning the use of the webshop called www.underseawear.com (hereinafter referred to as Webshop) operated by Reményik Mónika, sole trader (hereinafter referred to as Service Provider) as well as the general conditions of the contracts concluded during shopping in the Webshop. The name of this document hereinafter is ÁSZF.

The Service Provider informs the buyers [hereinafter referred to as Customer(s)] that the contents recorded in this ÁSZF were determined by the Service Provider beforehand so that the detailed arrangements of the specific contracts concluded between the Customer(s) and the Service Provider can be determined in case the services provided by the Service Provider (i. e. purchase of clothing items) are supplied. In accordance with this the contents of this ÁSZF become the part of the specific contracts concluded between the Parties by means of accepting them. Therefore the Service Provider asks her visitors with due respect to get acquainted with this ÁSZF before they use the service and to use the service provided by her only in case they accept every point of this ÁSZF as binding upon them.

The Service Provider and the Customer(s) are hereinafter referred to as Parties.

 1. The scope of the ÁSZF and applicable law:

The scope of this ÁSZF covers all the services provided by the Service Provider which are supplied through the electronic marketplace that can be found in the Webshop at www.underseawear.com. The Parties apply the Hungarian law concerning the legal relationship established between them. The language of the contract is Hungarian. Regarding translations into any other languages the Hungarian version is authoritative.

 1. The data of the Service Provider:

Name: Reményik Mónika, sole trader

Seat: 23, Zsálya street, Szolnok. 5000

Registration number: 51656991

Registry authority: NAV Jász-Nagykun Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Tax number: 79456357-1-36

Email address: info@underseawear.com

The space is hosted by Shopify International Limited (IE3347697KH)

The range of the products that can be ordered:

The Webshop is involved in selling swimsuits, beachwear, sportswear and gift vouchers that can be redeemed for goods in the Webshop.

The images displayed on the data sheet of the certain products may be different from the real ones as they are illustrations.

The order:

General rules:

It is possible to do the shopping in the Webshop by means of an order placed electronically, in the way determined by this ÁSZF. Registration in the Webshop is NOT necessary when an order is to be placed.

Every natural or legal person or any other unincorporated organisations are entitled to use the services of the Webshop if they have given all the data necessary for fulfilling the order and accepted the contents of this ÁSZF as binding upon them. The ÁSZF is accepted by ticking the relevant box before the order is placed.

The purchase price of the products, other costs:

The purchase price of the products is given in EUR.

We hereby call the attention to the fact that the purchase price of the products contains the contributions and taxes to be paid after sale but the transport costs – which depend on the chosen mode of transport and the destination of the delivery – must be paid separately. You can get informed regarding the methods of payment and transport as well as their fees in Point V. of the ÁSZF.

The Service Provider reserves the right to change the price of the products that can be ordered from the Webshop. The modification becomes effective at the same time as it appears in the Webshop. The modification does not influence the price of the products that have already been ordered. If despite all the diligence of the Service Provider wrong price appears on the surface of the Webshop, especially prices like “0” or “1” EUR/HUF, which are obviously wrong as they are significantly different from the generally accepted or estimated price of the product and appear due to a possible system error, the Service Provider is not obliged to deliver the product at the wrong price but they can offer delivery at the right price. Knowing this, the Customer may not intend to purchase the product.

The Service provider does not charge any separate fees for packaging.

The final amount to be paid, which is written in the summary prior to finalising the order, contains the price of the product to be purchased plus VAT, reduced with the amount of the gift voucher or any other coupon to be redeemed as well as the price to be paid for the chosen mode of transport.

We also call the attention to the fact that the taxes and contributions to be paid related to the transport of the product through the border and the customs border – as far as the seat of the Service Provider is concerned – are NOT included in the product price and the amount in the summary of the order. The Customer is obliged to pay these BEYOND the price and transportation costs in each case for the competent state authority, on the basis of their provision.

Steps of the order:

Choose the product to be bought. Further product information (material composition, description etc.) is available by clicking on its image or name. Then put the product to be bought into the virtual shopping basket by clicking on the “ADD TO CART” icon.

If you would like to put other products into the virtual shopping basket or continue shopping, choose the “CONTINUE SHOPPING” icon. If you would not like to buy other products, check the products to be bought as well as their number and price. You can delete the contents of the virtual shopping basket by clicking on the “X” (removal) button. After the quantity of the products has been placed into the virtual shopping basket the contents of the virtual shopping basket are automatically updated. If it does not happen, choose the “UPDATE CART” button.

If you have finished shopping and placed the products to be bought into the virtual shopping basket, check the contents of the basket and then click on the “CHECKOUT” button. Supply the data necessary for fulfilling the order on the surface that appears after that, which are the following: name, resident address, delivery address (if it is other than the resident address), billing address, telephone number, e-mail address.

You approve of handling your data as it is written in the privacy policy (NB. if you click on the link, the privacy policy and statement are available) by accepting the ÁSZF.

After supplying your data choose the method of payment and mode of transport by filling in the relevant box.

After the mode of transport and method of payment have been chosen, click on the “PLACE ORDER” button if you agree with the summary of the order, your data have been recorded correctly and you wish to order the contents of the virtual shopping basket.

If the Customer has a gift voucher that they want to redeem during shopping, they can do so by writing the serial number of the gift voucher into the “COUPON CODE” field at the bottom of the summary page, and then by clicking on the “Arrow” button.

We call your attention to the fact that clicking on the PLACE YOUR ORDER button the Customer finalises their order and acknowledges at the same time that finalising the order creates a payment obligation for you.

The Customer is obliged to fulfil their payment obligation simultaneously with placing the order.

Processing the order, binding bid

The orders are processed on workdays from 9 a.m. to 4 p.m. It is possible to place orders outside the time limits given as the period for processing the orders. If the order is finalised after the end of the working hours, the order will be processed the next day. When the order is received by the Service Provider, the bid becomes binding for the Customer. The bid cannot be withdrawn within the binding time period, only if the withdrawal has been received by the addressee.

After the order had has been sent, the Service Provider sends a confirmation to the Customer immediately, but within 48 hours at the latest, in the form of an e-mail to the e-mail address having been provided by the Customer. The confirmation e-mail contains the identification number of the order, the ordered products, their price, the chosen transportation mode and its price, the data of the Customer and the transport data. If the confirmation does not arrive at the e-mail address of the Customer within 48 hours, the Customer is released from the binding bid.

The confirmation e-mail from the Service Provider’s side is considered to be the acceptance of the offer made by the Customer, by means of which a valid contract is concluded between the Service Provider and the Customer.

However, the Service Provider maintains the right to withdraw from fulfilling the confirmed orders partly or completely if it is not possible to obtain the ordered product from the supplier. Fulfilling the order partially or in a way that is different from the data included in the confirmation is only possible after reconciliation with the client. If the Customer has already paid the purchase price of the product at the time when the Service Provider communicates her withdrawal, the amount will be paid back for the Customer.

In every case the Service Provider issues an invoice on the completed purchase and gives this invoice along with the product 8at the latest) to the Customer.

Payment and delivery:

After the order is confirmed, the Customer is obliged to pay the price and other costs listed in the ÁSZF in accordance with the chosen method of payment.

The customer can pay the price of the order in the following ways:

- Via bank card through the Stripe system,

- Via bank card through the Apple Pay system,

- Via PayPal in 2 ways, according to your choice. In case the Buyer has a PayPal registration, it will be charged to his own balance. In the event that the Buyer is not a PayPal user, with a bank card, through the PayPal system,

- Within Hungary, the Customer can pay by cash on delivery.

The Service Provider delivers the order within 4-6 days after the confirmation of the order with the assistance of the GLS, to the address having been provided by the Customer.

In case the order is transported to an address outside Hungary, the Service Provider delivers the order with the assistance of DHL within 2-30 workdays, depending on the destination of the delivery.

The Customer is obliged to pay the transport price to the Service Provider in accordance with the contents of Point IV of this ÁSZF. The transport price is different depending on the destination of the delivery, according to the following:

You can get information about transport prices by clicking on this link.

The delivery deadlines written in this point are only informative ones and not binding for the Service Provider. The actual delivery deadline always appears in the confirmation of the order. The Customer is obliged to receive the item at the time indicated in the order confirmation or having been agreed on by the customer service of the Client. If the Customer does not receive the product after two attempts for delivering it, the carrier transports the product back for the Service Provider the costs of which are burdened on the Customer.

Right of withdrawal:

On the basis of paragraph (1), §20 of the governmental decree no. 45/2014 (II.26) on the detailed rules of the contracts concluded between the consumer and the enterprise the Customer is entitled to the right of withdrawal before the deadline written in paragraph (2) without any justification.

On the basis of paragraph (2), in the case of a contract aimed at the purchase of the product the Customer can exercise the right of withdrawal within 14 (fourteen) days after the consumer or a third party appointed by them who is other then the carrier receives

 1. the product
 2. more products, if the certain products are supplied in different times, the product supplied last,
 3. the item or piece supplied last in the case of a product consisting of more items or pieces,
 4. the first supply, if the product has to be supplied regularly within a determined period.

The Customer can exercise their right of withdrawal within the relevant open period at the customer service of the Service provider by means of a clear statement regarding the withdrawal. The Statement regarding the withdrawal must be considered as one asserted before the deadline if the Customer sends it to the Service Provider before the period expires.

In case the Customer exercises their right of withdrawal before the deadline, the Service Provider is obliged to pay the product price and the costs emerging in connection with fulfillment immediately, but within 14 days after they get informed about the withdrawal back to the Customer, by means of the payment method chosen by the Customer. The Service Provider is entitled to retain the amount to be paid back until the Customer gives back the product in accordance with the following.

In the case of withdrawal the Customer is obliged to send the product back to the enterprise immediately, but within 14 days at the latest after the withdrawal is communicated or to give it to a third party authorized by them. This obligation of the Customer must be considered as one asserted before the deadline if the Customer sends it to the Service Provider before the open period expires.

The Customer is obliged to pay the direct costs of sending the product back.

The Customer is responsible for any deterioration caused by a use that exceeds the use necessary for establishing the nature, characteristics and operation of the product.

On the basis of paragraph (1), §29 of the government decree no. 45/2014 (II.26.) the Customer is not entitled to the right of withdrawal in the following cases regarding a product in closed packages, which has been opened so it cannot be sent back for health protection or hygienic reasons. For this reason we call the attention of the Customer that if the hygienic liner is removed, we cannot take the product back.

Liability for material defects, product warranty, guarantee:  

Liability for material defects:

The Service Provider is liable for material defects. The performance is defective if at the time of the performance the product is not in conformity with the quality requirements determined in the contract or law, except for the case when the Customer was aware of the defect of the products at the time of performance.

On the basis of liability for material defects, according to the contents of §6:159 of the Civil Code the Customer

 1. can require repair or exchange,
 2. can require that the price should be lowered proportionally and can repair the defect by themselves at the costs of the liable one or can have the defect repaired by another party, or can withdraw from the contract if the liable one has not undertaken repair or exchange, has not been able to fulfill their obligation until the suitable deadline or the interest of the entitled one related to repair or exchange has ceased.

In the case of a contract between the consumer and the enterprise the demand of the consumer concerning material defects lapses within two years after the date of the performance. In accordance with this the Customer can pursue their warranty claim within 2 years against the Service Provider.

On the basis of the consumer contract concluded between the Service provider and the Customer the defect recognized within 6 months must be considered to have existed already at the time of the performance. Therefore the Service Provider can be exempt from the liability for material defect that emerges within 6 months after the performance only if they can prove that the product was free from defects when it was sold. (E.g. the cause of defect incurred after the performance due to the inappropriate use of the product.) In the case of a claim about material defect after these 6 months – but within the 2-year period written above – it is the Customer’s duty to prove that the defect already existed at the time of the performance.

The Customer can pursue and submit their warranty claims with the help of the contact details written in the Point “The data of the Service Provider”.

Product warranty:

On the basis of paragraph (1), §6:168 of the Civil Code in the case of a movable thing (in the present case the product) sold to the consumer by the enterprise the consumer (the Customer) can demand that the manufacturer should fix the defect of the product or – if fixing is not possible within a suitable deadline, without detriment to the interests of the consumer –exchange the product. The product is defective if it does not meet the quality requirements in force when it is distributed by the manufacturer or does not have the characteristics included in the description provided by the manufacturer.

After the Customer notices the defect, they are obliged to inform the manufacturer about the defect immediately.

Within two months after the defect has been noticed the defect must be considered as one having been communicated without delay. The Customer is responsible for the damage caused by delayed communication.

Guarantee:

On the basis of (1), §6:171 of the Civil Code, the person who takes responsibility to perform the contract or is obliged to provide guarantee based on law can be exempt from responsibility in the case of a quality complaint arising during the guarantee period if they prove that the defect incurred after performance, typically because the consumer has not used or handled the product for its intended use.

The Service Provider informs the Customer that they do not sell products that would be subject to the government decree no. 151/2003 (IX.22.) on compulsory guarantee concerning some durable goods and they do not grant any other guarantee.

Data handling:

Read carefully the data handling principles and policy carried out by the Service provider here.

By recording your order in the Webshop you accept this ÁSZF as well as the data handling principles of the Service Provider.

Functioning of the digital data content, technical protection measure, compatibility with hardware and software

The Service Provider guarantees the 95% availability of the Webshop on an annual basis. In this respect a maximum one-day planned maintenance work cannot be considered as loss if the Service Provider has informed the Customer about its date and expected duration.

The Webshop is compatible with all types of search engine and operation system. The Webshop has an SSL certificate. The communication of the Webshop is carried out through https protocol.

The Webshop is hosted by the servers of Shopify International Limited. The Service Provider maintains the right, when appropriate, to temporarily suspend the availability of any functions concerning all the Customers or to give up providing the function for good.

Modification, legislation

The Service Provider is entitled to modify the conditions of this ÁSZF unilaterally, at any time, without any obligation to give information about this. The possible modification becomes effective at the same time as when it appears in the Webshop. In the case of orders already placed the version of the ÁSZF is authoritative which was effective when the orders were placed.

Regarding the things not recorded in this ÁSZF the following legislation is applicable:

Act V of 2013 on the civil code (Ptk.)

Government decree no. 45/2014 (II.26.) on the detailed rules of the contracts concluded between the consumer and the enterprise.

Act XLVII of 2008 on the prohibition of unfair practices against consumers.

Act CLV of 1997 on consumer protection.

THE REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL no. 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). (GDPR regulation).

Act CVIII of 2001 on certain issues of electronic commerce services and information society services.

Exercising rights:

Making a complaint:

The Customer can communicate their complaint to the Service provider regarding the behaviour, activity or failure of the Service Provider, which are directly related to the distribution and sales of the products in writing via any of the contacts written in Point II. of this ÁSZF.

The Service Provider is obliged to answer the written complaint in effect within 30 days after its arrival and take measures in order to communicate this.

The Service Provider draws up minutes about the complaint and is obliged to keep it and the copy of the answer for five years and present them to the control authority upon their request.

In case the complaint is rejected we inform the Customer in writing about which procedure of an authority or conciliation panel they can initiate.

Turning to a conciliation panel:

In the case of a consumer dispute the Customer can initiate the procedure of a conciliation panel in order to settle the dispute in an out-of-court way. The condition of starting the procedure of the conciliation panel is that the Customer should make an attempt to settle the dispute directly with the Service Provider.

The conciliation panel at the residence or location of the Customer (consumer) is competent regarding the procedure.

In the absence of the Customer’s (consumer’s) residence in the country and location the competence of the conciliation panel is established by the enterprise involved in the consumer dispute or the seat of the body authorised to represent it. The contact details of the competent conciliation panel according to the seat of the Service Provider:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Address: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. floor, room no. 305.-306.

e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

telephone number: 20/373-2570

In the case of a cross-border consumer dispute in connection with an online sales contract the conciliation panel operating at the Commercial and Industrial Chamber of the capital city has exclusive competence.

You can find further information about the contact details of the conciliation panels here:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Initiating court proceedings:

Beyond the procedure mentioned above the Customer can pursue their claim by means of legal proceedings, on the basis of the relevant legislation.

Invalidity:

If any provisions of this ÁSZF are considered as invalid, this does not result in the invalidity of the whole contract having been concluded on the basis of this ÁSZF and the other provisions of the contract still remain valid. In this case the contract must be interpreted in a way that reflects the original wills of the Service Provider and the Customer.

01, November 2022. Budapest